Domača zdravila za človekovanje in občestvovanje

Domača zdravila za človekovanje in občestvovanje

13.11.2017 | Avtor: dr. Jože Ramovš
"Sleherno "domače zdravilo za dušo in telo" je orodje, ki je človeku na voljo, da bolje človekuje in občestvuje. Kakor za vsako delo je tudi za človekovanje in občestvovanje potrebno neko "orodje"; če je to delo, so potrebni delovni pripomočki in "tehnike", če je učenje, učila in učbeniki, če je zdravljenje stisk in tegob, so potrebna zdravila in terapevtske metode."
Glagola človekovati in občestvovati sta nova v slovenščini. Ko sem enega ali drugega zasledil pri tem in onem pisatelju ali mislecu, sta mi ugajala, saj čudovito zadeneta pomen tega, s čimer se ubada antropohigiena: človekovo osebno prizadevanje za počlovečevanje in za oblikovanje občestva. Izrazi "biti človek" ter "biti občestvo" in "imeti skupnost", ki smo jih bili navajeni, so zelo slabo zadevali dejavni in dinamični vidik človekovega osebnega bivanja in obstoja človeške skupnosti.

Če rečem, da sem človek, s tem na splošno povem, da pripadam tej vrsti; če pa rečem, da človekujem, s tem izrazim vso dinamiko nenehnega menjavanja možnosti, da se čedalje bolj počlovečujem ali razčlovečujem, prav tako pa tudi vso svojo dejavno skrb, odgovornost in prizadevanje za to, oziroma ravnodušnost in zanemarjanje tega. Če rečem, da imam skupnost ali da v njej živim, samo izrazim stanje, pa še to zelo dvoumno, kajti če jo "imam", nisem jaz njen del, ampak je ona "moja last"; če pa rečem da občestvujem, s tem povem, da dejavno prispevam nekaj osebnega, da se to občestvo razvija ali razbija.

Rekli smo, da tujka "kultiviranje" dobesedno pomeni obdelovanje sebe, človeškega občestva in narave, da postaja bolj človeško. Naša izraza človekovati in občestvovati torej izvrstno izražata osebno in občestveno kultiviranje.

Sleherno "domače zdravilo za dušo in telo" je orodje, ki je človeku na voljo, da bolje človekuje in občestvuje. Kakor za vsako delo je tudi za človekovanje in občestvovanje potrebno neko "orodje"; če je to delo, so potrebni delovni pripomočki in "tehnike", če je učenje, učila in učbeniki, če je zdravljenje stisk in tegob, so potrebna zdravila in terapevtske metode. Za uspeh slehernega početja, tudi človekovanja in občestvovanja, je orodje odločilnega pomena, to ve tudi slovenska narodna modrost, ki pravi: "Dobro orodje delo skrajša", "Dobro orodje - pol mojstra" in "Dobro orodje - lahko delo".

V nadaljevanju bo prikazano precejšnje število pripomočkov za dobro človekovanje in občestvovanje; število teh "zdravil" je res ljudsko število "sto" - zelo veliko, vendar še pregledna množica. Naslov nosijo "domača zdravila za dušo in telo" - torej naj bi rabila predvsem za "zdravljenje" ali bolje reševanje osebnih stisk, zagat, težav in zablod na poti človekovanja in občestvovanja. Res je "zdravljenje" nehote njihov prvi namen, kajti človek na vprašanje, kako človekovati in občestvovati pomisli navadno šele takrat, ko ima pri tem hude preglavice, tako kakor pomisli na varovanje in utrjevanje zdravja šele takrat, ko oboli. Toda prvi in poglavitni smoter vseh "domačih zdravil za dušo in telo" je preprečevanje obolenj, zagat, težav in zablod. Najbolj s pridom bo bral to knjigo "zdrav, da bi bil še bolj "zdrav", urejen, da bi bil še bolj urejen, moder, da bi postajal iz dneva v dan bolj moder, poštenjak, ki hoče biti in ostati do zadnjega diha poštenjak.

Ko je človek v osebni zagati, v duševni stiski, ali ko so njegovi medčloveški odnosi v krizi, velja pri reševanju od nekdaj tale vrstni red:

• najprej skuša stisko, težavo ali krizo reševati sam s svojimi izkušnjami in močmi,
• če mu prekipi čez rob osebnih moči, išče pomoč pri "domačih", to je najbližjih v zakonu, družini, sorodstvu, med prijatelji, sodelavci, sosedi; skratka pri ljudeh, ki so z njim v temeljnem človeškem odnosu; ti mu pomagajo "brez obresti", brez očitkov, in jim zato ne bo dolžan nič več, kot je sicer,
• če pa stiske, težave ali krize tudi domači krog ne more rešiti, če je torej celotna temeljna človeška skupina v prehudi težavi, ali če človek sploh nima nikogar, ki bi se nanj lahko človeško naslonil, potem pridejo na vrsto "tujci": kdorkoli v javnosti, družbena skupnost po svojih javnih službah, dandanes pa zlasti strokovne službe, v primeru duševnih in odnosnih težav zlasti psihologi, socialni delavci, duhovniki, patronažne medicinske sestre in zdravniki in drugi poklici, ki delajo z ljudmi.

Preden preidemo v drugi del knjige, kjer so zbrana "domača zdravila za dušo in telo" navedimo še nekaj pojasnil in navodil v zvezi z njimi.

1. Nobeno od "domačih zdravil za dušo in telo" ni samo sebi namen, ampak je smiselno le kot pripomoček za človeško rast in urejanje na najrazličnejših področjih. Neredko se namreč zgodi, da ko posveča veliko skrb tej ali oni dejavnosti, ki jo navajamo v naši zbirki "domačih zdravil za dušo in telo", pa se zdi, da mu nič ne prispeva k človeški rasti ali pa celo narobe: dela ga čudaškega, fanatičnega, sebično samozavestnega in na druge načine enostranskega.

Človek je pač tudi zbiralec trofej in rezultatov na vseh področjih, od zbiranja starega denarja naprej. Vsako zbiranje rezultatov in zmag pa je na rabni in ne na osebno-bivanjski ter odnosni ravni. Da bi se ognili porabniško-storilnostni uporabi in neustrezni ožini pri uporabi "domačih zdravil za dušo in telo" smo se obširno zadržali pri podobi človeka in pri splošnih vprašanjih o njegovi rasti. Zato imejte pri vsakem posameznem "zdravilu" pred očmi najprej to, kaj potrebujete in hočete doseči, z druge strani pa, kaj vam lahko daje to in to "zdravilo", da dosežete zaželeni cilj. Če vam gre na primer za dober zakon in družino, boste praznovanje, spor, vztrajnostni tek in nešteta druga "zdravila" uporabljali po svoje tako, kakor služijo tem velikim življenjskim vrednotam.

2. . Vsako "domače zdravilo za dušo in telo" mora biti normalna in neizumetničena, poštena in moralno neoporečna, vsakdanja človeška dejavnost, čim bolj pri roki vsakomur v vsaki situaciji. Pri tem je podobno ko s čaji, ki jih lahko nabere ali brez posebnega vodstva uporablja vsakdo, ali pa s "prvo pomočjo", ki jo mora sleherni voznik vedno imeti pri roki v avtu.

Namenoma smo izbrali taka "zdravila. Seveda so med njimi nekatera zahtevnejša, druga priročnejša. Na splošno velja: čim bolj je neko "zdravilo" zapleteno za uporabo, tem manj je dostopno človeku v hudi stiski. Za sprostitev je na primer koristnih veliko "zdravil", med drugim tudi avtogeni trening in vztrajnostni tek; razrvanim in notranje napetim družinskim članom alkoholične družine, ki začenja urejanje, je tek dostopen in jim zelo koristi, avtogeni trening pa prezahteven, dokler pri zdravljenju alkoholizma in urejanju medsebojnih odnosov ne dosežejo lepe človeške višine.

3. Vsako "domače zdravilo za dušo in telo" služi predvsem človeški rasti in preprečevanju tegob. V tem smislu je pomembna "rednost pri uporabi", tako da človeku preidejo v navado. Zakon človekovanja je: življenje najprej poteka v nezavedni spontanosti, v svojem razvoju ter v posebnih življenjskih situacijah se mora človek ovedati in ozaveščati posameznih vidikov, ki terjajo zavestno odločanje in delovanje, da bi potekali čim bolj smiselno, nato pa spet odhajajo v nezavedno stanje, bodisi v pozabo, ker so rešeni, bodisi v novo spontanost smiselne navade, ker smo jih z naporno vadbo vtirili v delovanju. Pri uporabi domačih zdravil za dušo in telo" pomeni ta zakon človekovanja življenjsko modrost.

4. V trenutni nujni stiski izberite tista domača zdravila, ki so primerna v vaši konkretni situaciji in obetajo najboljšo rešitev. Pri tem se ozirajte zlasti na izkušnje ljudi, ki jih poznate in jih vsi spoštujejo in cenijo kot modre, ter na izkušnjo človeštva v vseh tisočletjih kulture, kolikor jo pač poznate. Pri konkretni izbiri "zdravil" pa bodite stvarni - ne leno malodušni ne nepremišljeno zagnani; kaj koristi človeku, če začne z vso vnemo z neštetimi "zdravili" pa odneha, preden doživi njihov blagodejni učinek.

5. Pri uporabi "domačih zdravil za dušo in telo" imejte pred očmi pregovor, da se "brez muje še čevelj ne obuje". Računajte torej na napor pri uporabi. Čim več je neka stvar vredna, tem več stane. Čim več neka dejavnost prispeva k človeški rasti, tem več napora in žrtev terja.

6. Med našimi sto petdesetimi "domačimi zdravili za dušo in telo" jih je najmanj takih, ki so namenjena prvenstveno ta telesno področje, precej več jih je že za duševno. Ti dve področji nista izvirno človeški in se še najbolj oskrbujeta sami po naravni poti, če je le ne zmotimo z razvadami, zasvojenostmi, omamami, ali če le ne pride do hujšega obolenja.

Če torej človekov duh ne krene nasilno proti svojemu telesu in duševnosti v protiživljenjsko smer, sta neprimerno bolj zavarovani po naravni poti, kakor je duhovno, občestveno, kulturno-zgodovinsko in versko področje, ki so izvirno človeška in ni nobenega napredka brez zavestnega osebnega prizadevanja. Poleg tega pa se jima sodobni človek skoraj panično posveča z vso medicino, paramedicino, psihoterapijo in drugo skrbjo. Skrajnje zanemarjeno pa je duhovno in občestveno področje. Zato smo skušali zbrati veliko različnih "zdravil" za oskrbovanje in gojitev občestvenih in duhovnih zmožnosti.

7. Vsako pravo "domače zdravilo za dušo in telo" deluje celostno za rast in zorenje, za zdravljenje in utrjevanje, za telesno, duševno, duhovno, občestveno, kulturno-zgodovinsko in versko področje; seveda pa je poudarek že po naravi pri enem bolj na občestvenem, pri drugem bolj na duševnem področju, pa tudi človek, ki ga uporablja, mu da svoj osebni poudarek in okvir za svojo posebno potrebo in namen. "Domača zdravila za dušo in telo" kakor jih prikazujemo v tej knjigi, imajo svojo zdravilno moč zaradi medsebojne povezanosti vseh človekovih razsežnosti v nedeljivo celoto.

Se nadaljuje >> Narava - Sto domačih zdravil za dušo in telo 1

(Odlomki iz knjige: Sto domačih zdravil za dušo in telo 1.)

Preberite si tudi knjige o vzgoji rastlin >>> Knjige o vrtu in vrtnarjenju

(članek je bil objavljen v ereviji Mavrični mesečnik)


Ključne besede: Jože Ramovš  antropohigiena  osebnostna rast  psihologija  samopomoč  samopodoba  Viktor Emanuel Frankl  Sto domačih zdravil za dušo in telo Slikanica prinaša zgodbico o štirih Marsovčkih, ki se med počitnicami odpravijo na poučno in zabavno raziskovanje prostranega vesolja ...
Drobna zgodba o sončnici, ki se je iz kalčka razvila v velik, sončno rumen cvet
Poučna slikanica GLEJ, ŽABA! je natisnjena z velikimi tiskanimi črkami. Mladim bralcem predstavlja življenjski krog žabe in nekaj njenih značilnost.
Tudi majhen podlesek, nič večji od miške, lahko doseže nemogoče ...
vaš e-mail naslov

Kresnik mesečnik
Knjižne novice
Nekdo je bil včasih nihče, ki je želel in to storil.

John Burroughs