Ekološka psihologija, 4. del

Ekološka psihologija, 4. del

12.12.2006 | Avtor: dr. Anton Trstenjak
"Z vzvodi sedanjosti znanost usodno pritiska na prihodnost. Tako se vsa znanost s tehniko v zadnjih letih zmeraj bolj neposredno sooča z nalogami, ki jih prej ni niti poznala. "
V znanost o preživetju

Tako pa ni čudno, če danes nastaja že kar nova »znanost o preživetju«. To ni morda samo nekakšna futurologija, nekakšno ugibanje o »možni prihodnosti«, kar je morda delno tudi, temveč naj bi bila predvsem znanost o sekundarni ali terciarni ali sploh višjeredni človekovi adaptaciji na naravo, ki že dolgo ni več zgolj »narava«, ker ji je človek že močno skazil njeno obličje in njene funkcije z neštetimi vsestransko prepletenimi artefakti.

Naloga te znanosti o preživetju naj bi bila predvsem v nepreslednem pregledovanju, predvidevanju in usmerjanju znanstveno tehniškega in civilizatoričnega (družbenega) razvoja, kolikor utegne človeka zmeraj bolj odtujevati od narave in tako ogrožati njegov obstoj.
Gre ji za empirično »dimenzijo prihodnosti«, ki naj bi jo ustvarjali v sedanjosti. Gre za to, da »prihodnost ne bi nikoli prenehala«. Gre za to, da bi se človek v sedanjosti zavedal svoje odgovornosti za prihodnost. Zavedati pa se moramo: ta prihodnost se je že začela.

Doslej te potrebe nismo tako močno čutili. Človek, ki je ves zajet v sedanjost, ne utegne misliti na prihodnost. Danes pa smo se znašli na taki stopnji civilizatoričnega napredka, da nam je prihodnost enako neposredna naloga kakor sedanjost. Neodgovorno civilizatorično početje sodobnega človeka v sedanjosti ogroža neposredno tudi že prihodnost.

V prejšnjih časih, v predindustrijski dobi, je človeku, posamezniku in družbi, zadoščalo za preživetje, če je skrbel za »sedanjost«; prihodnost je lahko mirno prepuščal poznejšim rodovom. V že trikrat stopnjevani (toplotni, električni, atomski) industrijski družbi povzroča človek s svojimi civilizatoričnimi in energetskimi posegi v naravo ireverzibilne učinke, ki gredo v prihodnost. Z vzvodi sedanjosti usodno pritiska na prihodnost.
Tako se vsa znanost s tehniko v zadnjih letih zmeraj bolj neposredno sooča z nalogami, ki jih prej ni niti poznala.

Danes smo v znanosti in tehniki napredovali že tako daleč, da ni več glavna naloga, ta napredek še stopnjevati in odkrivati »nove svetove«, temveč vprašanje, kako ta že odkriti, za nas »stari svet« na novo prilagoditi naravi, kako s procesi prilagajanja na tej višji, recimo že drugi ali tretji ravni obvarovati človeka pred nadaljnjo nevarno odtujitvijo in ogrožanjem njegovega obstoja, hkrati pa, kako že kontaminirano naravo zopet »razkužiti«, da nam bo zanesljiv vir zdravja.

V prihodnost bo morala »znanost o preživetju« postopno izpodrivati vse druge znanstvene panoge in njihove načrte in sama stopiti v ospredje. Velja pa tudi narobe: toliko si bo človeštvo zopet utrjevalo svoj biološki obstoj, koliko bo znanost o preživetju postala nova stvarnost.

(Se nadaljuje) >>> Ekološka psihologija, 5. del (Odlomek iz knjige Ekološka psihologija

Priporočljivo branje >>  Knjige o ekologiji in varstvu okolja > EkologijaKljučne besede: Anton Trstenjak  ekologija  ekološki problemi  ekopsihologija  ekološka psihologija  človekovo okolje  odnos do okolja  okoljska problematika  Zemlja Kratek, jasen, uspešen načrt s pravili, pojasnili in predlogi - sugestijami za izboljšanje vašega življenja.
Pravljica o nenavadnem prijateljstvu in preseganju omejitev ...
Ta drobna knjiga bo mnoge izmed vas pripeljala do pravilnih in naravnih poti življenja ...
Ta knjiga vam bo pokazala, kako biti v življenju srečnejši in kar je še pomembneje, kako izkoristiti to srečo, da bi postali uspešnejši.
vaš e-mail naslov

Kresnik mesečnik
Knjižne novice
"Ljudje smo večinoma toliko srečni, kolikor hočemo biti."

Abraham Lincoln