Numerologija glasu

Numerologija glasu

07.09.2016 | Avtor: Nara Petrovič
"Angleščina ima 26 črk, toda z njimi označuje (vsaj) 18 glasovnih samoglasnikov in okoli 25 glasovnih soglasnikov. Kateri so, lahko preberete v vsakem angleškem slovarju pri navodilih za izgovarjavo. Za več kot 43 glasov je tako na voljo le 26 črk, pa še te dejansko ne označujejo glasov! "
Numerologija glasu ali: ... nyOO"mu-rol'u-je ...

Pri numerologiji me je vedno motila nedoslednost, ki mi je ni znal pojasniti noben numerolog, nobena knjiga, nobena spletna stran. Kaj je temeljno merilo izračuna numerološke vrednosti imena: izgovarjava ali zapis? V slovenščini je odgovor preprost, saj med obojim ni večjih razlik, v mnogih drugih jezikih pa trčimo ob kup težav, posebej v angleščini. Naredil sem poglobljeno raziskavo o tem in prišel do res zanimivih ugotovitev.

Danes je večina virov o numerologiji (in še marsičem) v angleščini. Mišljenje malone vseh ljudi na svetu nosi tak ali drugačen pečat tega jezika. Ful zanimivo, kajne? No, še bolj zanimivo je to, da je pri angleščini (in izrazito tudi v francoščini) najmanjša enota izgovarjave beseda, včasih celo skupina besed, in čeprav je zapis morda ostal enak kot v latinščini, je angleška izgovarjava le skrajno popačena različica izvorne.

Če pogledamo v zgodovino numerologije, bodisi indijske ali hebrejske (kaldejske) ali celo pitagorejske, bomo videli, da vselej temelji primarno na zvočni, vibracijski vrednosti glasov, in šele potem na vrednosti črk, ki so tem glasovom pripisani. Ne smemo pozabiti, da je abeceda nastala iz potrebe po sistematičnem zapisovanju glasov, pri katerem ena črka predstavlja en glas. No, pri angleščini in več ali manj večini zahodno-evropskih jezikov je glasovno-črkovna naveza skoraj povsem izginila.

Recimo, da pride do kataklizme, preživi le malo ljudi v odročnih krajih, kjer se angleščina govori malo ali nič, ko čez 1000 let obnovijo civilizacijo, pa najdejo stare knjige v angleščini. Verjetno bi lahko dešifrirali pomen zapisanega, toda izgovarjave ne bi nikoli mogli razbrati iz samega zapisa, razen če bi v primeru precejšnjega odstotka besed zraven stala obširna razlaga o izgovarjavi.

"Angleška" numerologija je v bistvu v nezavidljivem položaju. Ker pa so Američani in Angleži prvi v skoraj vsem in zelo glasni, se je glavni tok znanja o numerologiji začel širiti prav preko angleščine. Tako je angleščina skalila marsikaj ... Zaznamovala je celo indijsko numerologijo, ki je sicer zelo znanstvena, saj temelji na verjetno najbolj znanstvenem jeziku na svetu, sanskrtu. Kar zmrazilo me je, ko sem nedavno preletel numerološko analizo človeka z imenom Sateesh !?! Pravilno je Satiša ali vsaj Satiš (sanskrt ima š, pa tudi hindi, zakaj bi pisali sh?).

Zaradi tovrstnih vplivov sodobna numerologija zanemarja glasovne vrednosti imen in se osredotoča izključno na črke. Tako (posebej v nefonetičnih jezikih) popačeno predstavlja vednost imen in njihov numerološki pomen. V naravi obstajajo zvoki, ne pa tude črke; zvoki so vibracije, in ime je prav tako vibracija. Ta vibracija kot koda zaznamuje našo osebnost in potem zaradi resonance prihaja v harmoničen ali konflikten odnos z drugimi vibracijami v okolju. Zvočno, ne črkovno! Seveda pa lahko v knjigah in na internetu najdete prav nasprotna stališča ...

Magy, Maggie, Megi ...

Ampak razmislimo o tem, kar sem napisal, ob primeru. Nedavno sem spoznal žensko, ki ji je (po naše) ime "Megi". Zvočno je vrednost njenega imena (po kaldejskem sistemu ) 13. Recimo, da sem nepismen in me prav malo brigajo tiste čačke na papirju, zame je ta ženska preprosto Megi. (Huh! Slovencu to zlahka pojasnim, sprašujem se, kako bi glasovno numerologijo predstavil nekomu, ki govori samo angleščino!) Megi je po značaju res čista trinajstka; tudi uradno ime Margaret (22) Heset (22), priča o skrajno dinamični, celo kontradiktorni osebi z nenavadno močnim karmičnim pečatom (same štirice, osmica ..., kar me ne čudi, saj se štirice rade pojavljajo v grozdih ...).

Kakšna je slika ob izračunu numerološke vrednosti po črkah? Margaret (22), Maggi (12), Hassett (25). Pred menoj je povsem druga oseba. In kaj, če bi bila Maggie (17), Magie (14) ali Magy (10)? Oz. Margarett (26) ali Margarette (31). Ne pozabite, da zame, nepismenega, črke niso pomembne, pomembna je le izgovarjava! In ta izgovarjava bi – ne le po logiki nepismenega, ampak po logiki naravnega jezika – morala biti podlaga izračunu. Dodajanje črke k imenu, ne da bi se spremenila izgovarjava, nima smisla (npr. Jadrranka – in hop! 17 je 19). Nedvomno sicer pride do manjše spremembe, toda ta seže le do miselne (vizualne) podobe, ne pa tudi do zvočne, vibracijske identitete imena.

Včasih se zgodi tudi obratno: isti zapis, vendar različna izgovarjava. Takih variacij je vsekakor manj, pa vendar obstajajo, posebej pri enakih imenih v različnih jezikih. Gotovo ste kdaj morali komu razlagati, da vam (ali prijateljici) ni ime Modžka ampak Mojca, da ni Džure ampak Jure, ne Tandža ampak Tanja (še sreča da Jožice ni bilo zraven ...). Jesus je lahko Iesus, Jesus, Jezus, Džizus; Satan je tudi Sejtn; Irena je tudi Ajrina itn.
 
Premalo črk!

V angleščini se pri dodeljevanju številčnih vrednosti posameznim glasovom hitro zatakne. Preberite še enkrat naslov tega članka – to je izgovarjava besede numerology v angleščini! Kako naj izračunam glasovno numerološko vrednost te besede? Črkovna vrednost, kot vidimo, je ostala podobna grški oz. latinski, le "-y" je nadomestil "-ia", toda glasovna vrednost se je drastično spremenila. V angleških besedah in stavkih se tako izvorni glasovi, na katerih že od davnin temelji abeceda, povsem izgubijo, novonastali glasovi pa nimajo črkovne identitete. To je velika ovira čistim numerološkim izračunom.

Angleščina ima 26 črk, toda z njimi označuje (vsaj) 18 glasovnih samoglasnikov in okoli 25 glasovnih soglasnikov. Kateri so, lahko preberete v vsakem angleškem slovarju pri navodilih za izgovarjavo. Za več kot 43 glasov je tako na voljo le 26 črk, pa še te dejansko ne označujejo glasov! Kot sem že zapisal, je temeljna glasovna koda zavito vsebovana šele v besedi. Če poznate francoščino, veste, da je tam slika še bolj zapletena ... za ta članek prezapletena.

Slava angleščine

Numerologi se pogosto izogibajo takim nedoslednostim ali pa jih označujejo kot nepomembne. To vodi k upravičenemu dvomu v numerologijo, vsaj pri analitično mislečih ljudeh, kakršen sem jaz ... Toda dvom ne pomeni zavračanja! Proučevanje korenin jezika in načel komuniciranja mi vliva vse več vere v pristno numerologijo kot starodavno znanost. To znanost so ljudje sistematizirali v časih, ko je bil jezik je čist in se je črkovni zapis natančno ujemal z glasovno vibracijo (najbolj v sanskrtu, delno v latinščini in grščini, na specifičen način v hebrejščini).

Kasneje se je v mnogih jezikih to ujemanje izgubilo in s tem je numerologija ostala brez pravih, znanstveno konsistentnih tal pod nogami. Najbolj merodajna je pravzaprav v jezikih s fonetično abecedo, h katerim spada tudi slovenščina, drugod temelji učinkovitost na (spretni špekulaciji in) ostankih omenjenih davnih jezikov.

Zakaj? Spomnimo se, da številčne vrednosti ustrezajo glasovom, ne pa črkam. V anglečini je prišlo do nanačrtovanega, kaotičnega zamika, tako da so črkovni simboli ostali nespremenjeni, medtem ko je šel glasovni razvoj jezika povsem svojo pot. Zato se mi zdi superiornost angleščine vsekakor prenapihnjena; v njej je več srednjeveške zakrnelosti in popačenosti, kot je povprečen zemljan zmožen razumeti ... kaj zmožen, saj se mu niti ne ljubi ukvarjati s takimi vprašanji!

Včeraj sem prav s temi mislimi v glavi prebral izjavo Linde Goodman, da je angleščina edini živ jezik na svetu in da je to pravzaprav univerzalni, duhovni jezik, ki so ga govorili pred vsemi drugimi jeziki. Preprosto mi je vzelo sapo. Brez komentarja sem nehal brati. Po vsem, kar sem v zadnjih letih dognal o jeziku, mi niti na pamet ne bi padlo, da nekdo sploh lahko izjavi kaj tako nadutega. Pa ravno zdaj, ko so mi Lindine astrološke razlage in numerološka spoznanja postala všeč ...

Primeri ...

Za ponazoritev problematike angleške fonetike, posebej s stališča glasovne numerologije, naj bodo dovolj ti štirje primeri:

1. Izberimo si besedo v angleščini, dodajajmo črke in analizirajmo spremembe: a (ei) ... an (u-n) ... anal (einel) ... analysis (u-nel'sis). Primerjamo to s slovenščino: a (a) ... ana (ana) ... analiza (analiza) – ni razlike.
2. Oglejmo si »ba« v besedah bal, ban, bas, bat ali bar. Izgovorimo te besede v angleščini (ali francoščini), »a« bo vsakič drugačen. Črke se v slovenščini zelo redko spremenijo do te mere, da ne bi bile prepoznavne v okviru temeljne črkovne identitete (izjeme so tipa Radko – Ratko; zanimivo, da našel izgovoimo »našeu«, toda v imenu ostane Pavel).
3. Latinsko tujko creator v slovenščini izgovorimo takorekoč enako – kreator, v zapisu je razlika v prvi črki; v angleščini pisno ostane creator, toda izgovarjava se spremeni v kre-a'tur. Glasovno je taki besedi težko narediti numerološko analizo.
4. Jack, Carl, Paula, Andy, Sarah, Michael – vsa ta imena vsebujejo črko "a", toda v angleščini vsakič z drugačno glasovno vrednostjo (pri Michael "a-ja" v izgovarjavi sploh ni!). Kako je torej mogoče, da je numerološka vrednost črke vedno enaka, ne glede na to, kako jo izgovorimo?

H koreninam jezika

Mislim, da je to zadostna ilustracija. Iz nje je razvidno, zakaj je v jezikih, ki niso ohranili fonetične identitete črk, numerologija lahko vprašljiva. Po drugi strani je jasno, zakaj v teh jezikih črkovno računanje vrednosti še vedno daje določene rezultate: črkovni zapis namreč ohranja – včasih 100%, včasih manj – jezikovno kodo starih jezikov! 
 
NumerologijaČe bi se s tem ujemala še izgovarjava, bi bilo še toliko bolje, saj bi imena tudi v sedanjosti živela s svojo izvorno vibracijo. Kakor koli že, zaključek je, da angleži ne dobivajo numeroloških vrednosti svojih, temveč grških, latinskih, hebrejskih besed, ki dejansko nosijo vibracijo izračunanega števila, po angleško izgovorjene besede pa nikakor ne.

Naslednji logičen zaključek je, da je za numerološko uporabnost (pa tudi za druge namene), ključno to, kako blizu je določen jezik ostal prajezikom, v katerih je bila numerologija sistematizirana. Če se je oddaljil ali pa spada v drugo jezikovno skupino, se lahko pojavijo nepravilnosti. Bliže ko je prajeziku glasovno in črkovno, tem zanesljivejši bodo izračuni. Kjer ujemanja ni, bi bilo vredno numerološki sistem zasnovati na novih, analitično dognanih temeljih, na kakršnih stoji v prajezikih človeštva.

Pa glasovna numerologija deluje?

Presodite sami. Primerjalno ponujam le nekaj imen in priimkov znanih osebnosti. Vzmemite v roke kako dobro knjigo o numerologiji in si preberite razlage posameznih številk. Razmislite, ali se vam zdi bolj na mestu leva ali desna stran.

Michael (22) Jackson (22) 44 Majkl (11) Džeksn (26) oz. Jeksn (16) 37, 27
Charlie (20) Chaplin (26) 46 Čarli (21) Čaplin (31) 52
Sean (14) Connery (28) 42 Šon (15) Koneri (22) 37
Bradd (14) Pitt (17) 31 Brad (9) Pit (13) 22
Albert (17) Einstein (29) 46 Albert (17) Ajnštajn (21) 38
George (25) Bush (16) 41 Džordž (31) oz. Jorj (11) Buš (11) 42, 22

Včasih se je težko odločiti, kajne? Je kriva numerologija kot taka? Ali morda nedosledna raba numerologije? Je kriva struktura jezika ali abecede? Šele podrobna analiza bi pokazala, kateri sistem je ustreznejši. Morda bi pri tem našli tudi ustrezne številčne vrednosti glasov, katerih abeceda ne zastopa in pri katerih se tudi sam moram znajti ter se preprosto odločiti za najboljši približek čistim glasovom. Pa še ti glasovi me ne zadovoljijo povsem, saj se v njih mešata vpliva semitske hebrejščine in indoevropske latinščine.

A kaj morem, Kaldejski sistem je edini zadovoljivi sistem, ki ga lahko uporabim v slovenščini. Deloval je v primerih starih jezikov, vidim, da je uporaben tudi danes, čeprav bi temeljita raziskava gotovo prinesla še nekaj spoznanj o vrednostih nekaterih glasov, pri nas denimo polglasnikov in tistih soglasnikov, ki imajo pri zapisu črko z drugačno numerološko vrednostjo kot pri izgovarjavi, ampak v slovenščini se to zgodi silno redko, posebej v imenih.

Slovenski numerologi naj bodo veseli, ker je slovenščina ostala glasovno zelo čista. Navzkrižij med glasovnimi in črkovnimi vrednostmi imen je v bistvu zelo malo. Kadar pa se lotite numerološke analize angleških in drugih imen, imejte v mislih tako zapis kot izgovarjavo ter analizo opravite za obe vrednosti, ju primerjajte in šele potem postavljajte dokončne zaključke. Vsaj za eksperiment, če se vam zdijo moje utemeljitve mlatenje prazne slame. Če to storite, boste morda opazili, da so davna imena, ki so skozi tisočletja ohranila isti zapis, točnejša v črkovni numerološki vrednosti, tista stara imena, ki so ohranila izgovarjavo in povsem spremenila zapis, pa so točnejša, če numerološko vrednost izračunate glasovno (prej jih lahko zapišete po pravilu "piši, kot govoriš"). Vnaprej vas opozarjam, da boste mnogokrat v dvomih, saj se je pri mnogih angleških glasovih res težko odločiti, katero črko jim pripisati. Vadite lahko tudi z naslovom tega članka ...

My precious ...

Za konec še domača naloga oz. izziv za radovedne enigmatike: pokukajte v Gospodarja prstanov (najraje v izvirniku, v angleščini) in naredite primerjalno analizo imen. Videli boste, da je Tolkien pazljivo izbral ime vsakega junaka, tako da v sebi nosi tudi ključ njegovega značaja in še kako mistično sporočilo. Opazili boste, da je večina imen fonetična, pri tistih, ki niso, pa naredite glasovni in črkovni izračun. Morda se bo tudi vam zazdelo, da Tolkienov pravljični svet (hote ali nehote) stoji na numerologiji.

Prosim, ne sprejmite mojih dognanj kot demant numerologije. Prav nasprotno, numerologija lahko s temi dognanji pridobi še boljši uvid v odnos med jezikom, števili in nami. Naši predniki so dobro poznali naravo, tudi jezik so oblikovali na podlagi tega znanja, zato je odlično odseval vibracije narave. Glavni jeziki sodobnega umetnega sveta so ta odsev izgubili. Na to želim opozoriti vse tiste, ki se v življenju kakor koli opirajo na numerologijo.

Če spreminjate ime (ali ga pravkar izbirate za svojega otroka), je zato najbolj zanesljivo izbrati tako starodavno ime, ki se še danes zapisuje in izgovarja enako. Seveda naj bo numerološka vrednost za vas harmonična. Saj bi predlagal še kaj bolj radikalnega in globalnega, a bo za to moralo miniti še nekaj let. Takrat bom numerologijo v naslovu morda zapisal drugače.

Nara Petrovič, Aura, vir zdravduh.org
Ključne besede: Nara Petrovič  numerologija  glas  jeziki  angleški jezik  angleščina  slovenski jezik  ezoterika  števila Bzzzzzzzzzzzz … Ob sončnem vzhodu se je približevalo glasno brenčanje. To je bil čmrlj Brenčač, nenevaren leteči kosmatinček.
Kdo bi vedel, kje vse se skrivajo povodni možje, a prelepe, divje in skrivnostne slovenske reke so prav gotovo njihov dom ...
Drobna zgodba o sončnici, ki se je iz kalčka razvila v velik, sončno rumen cvet
Spoznavanje velikih in malih tiskanih črk slovenske abecede skozi igrivo opazovanje in prepoznavanje žuželk
vaš e-mail naslov

Kresnik mesečnik
Knjižne novice
Skoraj vsi izjemni dosežki so bili doseženi potem, ko je že bilo "povsem" dokazano, da jih je nemogoče izvesti.

(Orison Swett Marden)