Vohalna slika. Komunikacija med človekom in njegovim živalskim bratom, sestro

Vohalna slika. Komunikacija med človekom in njegovim živalskim bratom, sestro

18.11.2010 | Avtor: Omrah in Cashvaan
"Kajti kakor človek občuti, misli, govori in dela, tako diši. Celo toni posredujejo vonje. "

Naslednji bližnji sevajo primerno svojemu duhovnemu stanju zavesti plemenito, čisto in dobro.
Želijo biti zvesti in povezani s človekom in s kozmičnimi močmi.

Kakor človek ravna s svojimi soljudmi, podobno se obnaša do naslednjih bližnjih in celotne narave.
Naslednji bližnji zaznava tebe, človeka. Vidi te, sliši in voha in tako zaznava tvoj celotni vtis, ki obstaja iz tvojih občutkov, misli, govora in dejanj. Celotni vtis je tako imenovana vohalna slika, ki jo naslednji bližnji obdrži in jo vedno znova razširja, ko te ponovno sreča.

Pri naslednjih bližnjih, ki jih ustvarjalna sila vodi še kolektivno, ki še nimajo partikularne  spojitve, ki še nimajo delne duše, je glede tega malo drugače. Te življenjske oblike še nimajo senzibilnih, nežnih in izoblikovanih občutkov, kot jih ima otrok stvarstva z bolj razvito delno dušo. Kljub temu pa čutijo in občutijo človeško sevanje in njegovo namero, čeravno ne tako natanko.

Naslednji bližnji, ki živijo še kolektivno, so še bolj usmerjeni vase. Do ljudi, do njihovih reakcij in njihovega obnašanja še nimajo neposrednega odnosa. Ravnajo se pač po dušnem sevanju človeka, toda na zunaj še ne reagirajo ali samo pogojno. Nasprotno pa bolj razvite delne duše z višjo zavestno stopnjo zelo prefinjeno občutijo človekove občutke in misli ter njegove namere.

Ljubi človeški bratje in sestre, razvijajoče se življenjske oblike imajo v večni biti svoje duhovno telo - v zemeljskem bivanju pa so - tako kot ljudje - ogrnjene z grobosnovnim telesom. To telo lahko ljudje manipulirajo, in sicer z miselnimi močmi in z geni.

Ker se v naslednjih bližnjih z delno dušo bolj in bolj razvijajo osnovne moči volje ali modrosti, reagirajo glede na stanje zavesti posredno ali neposredno na okolico in tudi na ljudi. Večja ko je spojitev delcev delne duše, se pravi duhovno telo, toliko višje je zavestno stanje živali in toliko večji je spekter komunikacijskih zmožnosti in toliko dlje seže njihova svetloba zavesti.
Te delne duše so že zavestno povezane z duhovnimi bitji in želijo doseči primerno povezanost tudi z ljudmi, s svojimi duhovno dozorelimi brati in sestrami.

Če se ljudje, veliki bratje in sestre, z veliko razumevanja in naklonjenosti srečujejo s še dozorevajočimi brati in sestrami stvarstva, potem se tudi naslednji bližnji ustrezno približajo ljudem, katere spoštujejo kot velike dozorele brate in sestre.

 Naslednji bližnji z močno razvito delno dušo imajo dober dar razločevanja. Raziščejo in naučijo se tudi govorice ljudi in opazujejo njihove vzgibe. Iz tona njihovega glasu, iz izbora besed, načina izgovorjave - trde ali mehke, žalostne, obupane ali zaupljive in upajoče, nesebične ali samoljubne - slišijo, kako je s človekom, ali je uravnovešen ali negotov, ali je po svoji naravi tankočuten in stalen ali nepredvidljiv. Kar slišijo in vidijo, istočasno zavohajo. Zavohajo vonj besed in tudi misli. Kajti kakor človek občuti, misli, govori in dela, tako diši. Celo toni posredujejo vonje.

(Odlomek iz knjige : Ti, žival - ti, človek. Kdo je vreden več? > Založnik: Univerzalno življenje, 1996)

Več branja >>> Knjige o živalih

 


Ključne besede:  Avtorska slikanica o poletju in preprostih trenutkih, ki se dogajajo poleti
Pravljica o nenavadnem prijateljstvu in preseganju omejitev ...
Grenko sladka mikropoezija
Po zimi mora vedno priti pomlad, zato jo stržek (najmanjši evropski ptiček) glasno prikliče, skupaj z zvončkom ...
vaš e-mail naslov

Kresnik mesečnik
Knjižne novice
Ljubezen je ključ do vseh spoznanj. Je pred resnico in je Resnica. Je najvišja vrednota.

Jože Urbanija